Dolne źródła pomp ciepła

  • Studnie rozdzielaczowe

    Studnia rozdzielaczowa jest elementem składowym systemu dolnego źródła ciepła. Studnia składa się z rozdzielacza wielosekcyjnego, w którego skład wchodzą belki kolektorowe (materiał PEHD100) z odejściami. Belka kolektorowa zasilająca – wyposażona jest na każdej sekcji w rotametry. Ich zadaniem jest równoważenie układu hydraulicznego. Rotametry mają również możliwość odcięcia przepływu Belka kolektorowa powrotna – na każdej sekcji […]

  • Sondy geotermalne

    Oferowane sondy geotermalne – to podwójnie nawijany kolektor zakończony głowicą wykonaną z materiału PEHD100. Sonda geotermalna jest fabrycznie zgrzewana i testowana ciśnieniowo. Rury wyprodukowane z surowca PE100 według normy EN12201. Oferowane sondy geotermalne  – dostępne są w wykonaniu: Sondy z głowicą Ø90 – długości od 60 mb do 240 mb PN 10 – 2 x […]

  • Rozdzielacze naścienne wielosekcyjne

    Rozdzielacze naścienne wielosekcyjne wykonane z tworzywa PEHD100. W skład zestawu wchodzą dwie belki kolektorowe: zasilająca – z zaworami regulacyjno-pomiarowymi powrotna  – z zaworami kulowymi Oferowane rozdzielacze naścienne wielosekcyjne – dostępne są w wykonaniu: z rotametrami regulacyjno-pomiarowymi tylko z zaworami kulowymi ilość sekcji od 2 do 16

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij