Ustawa o OZE – 10 faktów podstawowych

Przedstawiono poniżej podstawowe zmiany, jakie wnosi ustawa o OZE dla PROSUMENTów chcących zainwestować w mikroinstalację fotowoltaiczną.

  1. Instalacje do 10 kW będą objęte taryfami gwarantowanymi w wysokości 0,65 zł/kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW 0,75 dla instalacji o mocy do 3 kW
  2. Taryfy gwarantowane zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.
  3. Taryfy gwarantowane będą obowiązywać tylko dla nowobudowanych instalacji (nowobudowanych po 1 stycznia 2016 r.)
  4. Instalacje od 10 – 40 kW zostaną objęte systemem rozliczeń energii wyprodukowanej z instalacji oraz kupionej w bilansach półrocznych tzw. net metering.
  5. Cena sprzedaży energii z instalacji o mocy od 10 – 40 kW ponad półroczny bilans będzie wynosić 100% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym czyli obecnie ok. 0,16 zł/kWh.
  6. Tzw net meteringiem zostaną objęte nowe jak i istniejące instalacje.
  7. Skorzystanie z formy dotacji np. z programu PROSUMET nie wyklucza możliwości skorzystania z taryf gwarantowanych.
  8. Dla mikroinstalacji o mocy do 40 kW nie jest wymagana koncesja niezależnie czy instalacja jest realizowana przez osobę fizyczną czy prawną (firma).
  9. Do końca 2015 roku osoby prawne (firmy) mogą skorzystać z systemu zielonych certyfikatów.
  10. Jeżeli osoby prawne (firmy) będą chciały po 1 stycznia 2016 wejść w system rozliczenia energii netto w bilansach półrocznych tzw. net metering utracą prawo do zielonych certyfikatów.

Część przepisów nie jest do końca jednoznaczna i wymaga doprecyzowania. Na szczególną uwagę zasługuje pojęcie nowobudowanej instalacji, które będą objęte taryfami gwarantowanymi. Na obecny stan wiedzy nie można założyć, że instalacje wybudowane w tym roku i zgłoszone po 1 stycznia 2016 wypełnią znamiona instalacji nowobudowanych. Na obecny stan prawny nie można postawić znaku równości między instalacjami nowobudowanymi a nowo przyłączonymi. Z tego względu osobom, które chcą być objęte taryfami gwarantowanymi rekomendujemy poczekać z budową do 1 stycznia 2016 lub do momentu doprecyzowania zapisów ustawy przez ministerstwo gospodarki.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij