Powierzchnia dachu potrzebna pod instalację fotowoltaiczną

Instalacje fotowoltaiczne bardzo często pokrywają całą dostępną powierzchnię dachu. Z tego względu każdy z potencjalnych inwestorów zawsze zadaje sobie pytanie, jakiej mocy instalacja zmieści się na danym dachu. W przypadku dachów skośnych gdzie moduły będą montowane w płaszczyźnie dachu powierzchnia generatora fotowoltaicznego będzie zależeć od jego sprawności. Koniecznie należy uwzględnić przestrzenie montażowe między modułami.

Przykład:

  • Moc generatora fotowoltaicznego – 10 kW
  • Wymiary modułu wraz z przestrzeniami montażowymi – 1,67×1,01m
  • Moc modułu – 250 W

Powierzchnia = (1,67×1,01/250)*10000 = 67,5 m2

Można przyjąć, że korzystając ze standardowych modułów o sprawności ok 15% do budowy generatora fotowoltaicznego o mocy 10 kW (10 000 W) będziemy potrzebować powierzchni ok. 70m2.

pow_dach_m

Dom z instalacją fotowoltaiczną gdzie moduły bardzo szczelnie wypełniają powierzchnię dachu.

Zazwyczaj nie uda nam się szczelnie wypełnić powierzchni dachu modułami fotowoltaicznymi nawet, jeżeli jest to prosty dach dwuspadowy bez okien dachowych czy jaskółek. Z tego względu dach musi mieć większą powierzchnię od kilkunastu do kilkudziesięciu procent niż potrzebna powierzchnia pod montaż generatora PV.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku dachu płaskiego. W tym przypadku powierzchnia generatora PV będzie nie tylko zależeć od sprawności modułów, ale także od kąta ich pochylenia oraz szerokości geograficznej gdzie będzie znajdowała się instalacja. Między rzędami muszą być zachowane odpowiednie odstępy, aby nie dochodziło do zacienień. Jak obliczyć odległość między rzędami – w osobnym artykule.

 

Przykład:

  • Moc generatora fotowoltaicznego – 10 kW
  • Wymiary modułu wraz z przestrzeniami montażowymi – 1,67×1,01m
  • Moc modułu – 250 W
  • Kąt pochylenie modułów fotowoltaicznych 30 stopni
  • Szerokość geograficzna – 51 stopni
  • Odległość od początku pierwszego rzędu do początku kolejnego przy założeniu montażu modułów poziomo po jednym module w rzędzie – 2,689 m

Dla tak przyjętych założeń generator fotowoltaiczny o mocy 10 kW będzie zajmował ok. 180 m2 oczywiście podobnie jak w przypadku dachu skośnego powierzchnia dachu musi być większa od wyliczonej z uwagi na konieczność odsunięcia się od krawędzi.

pow_dach_m_2

Instalacja fotowoltaiczna na dachu zbyt bliskie posadowienie rzędów modułów powodowało by zacienienie w okresie zimowym.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij