Opłacalność instalacji fotowoltaicznej według nowego prawa energetycznego.

Od kilku tygodni możemy (przynajmniej w teorii) korzystać z ułatwień w zakresie przyłączania mikroinstalacji OZE w prywatnych budynkach.

Czy nowelizacja prawa energetycznego daje ekonomiczne podstawy inwestycji w małą instalację fotowoltaiczną?

W myśl zmienionych przepisów prawa energetycznego przyłączenie mikroinstalacji jest darmowe. To zakład energetyczny pokrywa koszty wymiany licznika na dwukierunkowy. Niestety oddawana do sieci energia jest skupowana po bardzo niskich stawkach ok 0,156zł/kWh stawka ta jest określona ustawowo jako 80% średniej ceny energii z poprzedniego roku. W ten o to sposób staliśmy się ewenementem na skalę europejską gdzie za zieloną czystą energię płaci się mniej niż za czarną. Czy w takich warunkach instalacja PV może byś ekonomicznie uzasadniona? W pewnych warunkach tak, jeżeli możliwie dużo energii będziemy konsumować na potrzeby własne gdyż energia konsumowana z vat-em oraz opłatami przesyłowymi to ok. 0,6 zł/kWh. Sama instalacja nie może być zbyt duża, aby współczynnik konsumpcji był możliwie wysoki. Dodatkowo dobrze, aby nadmiar energii elektrycznej dodatkowo konsumować np. w postaci ogrzewania CWU. Ekonomikę instalacji fotowoltaicznej można także poprawić budując ją systemem gospodarczym samemu wykonując jej montaż we własnym zakresie. Rozważmy taki przypadek, w którym budujemy instalację PV o mocy 3 kWp systemem gospodarczym.

Koszt takiej instalacji będzie się kształtował:

  • Moduły fotowoltaiczne – 9238 zł
  • Falownik – 3175 zł
  • System mocowania – 1590 zł
  • Przewody i zabezpieczenia – 370 zł
  • Grzałka elektryczna i przekaźniki – 420 zł

 Łącznie instalacja będzie kosztować 14 792 zł brutto
Do wyliczeń opłacalności instalacji założono że 25% energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną będzie na bieżąco konsumowane a wartość konsumowanej energii założono na 0,6 zł/kWh. Kolejne 25% energii będzie odsprzedawane do sieci po 0,156 zł/kWh i dodatkowo od tej wartości zostanie opłacony podatek dochodowy. 50% wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane do ogrzewania CWU dając oszczędności na gazie w wysokości 0,28zł/kWh . Dla tak przyjętych założeń ekonomika instalacji wygląda następująco.

oplacalnoscPV_tab_m

oplacalnoscPV_1_m

Dla tak przyjętych założeń zwrot z inwestycji nastąpi po ok 12 latach przy założeniu 5% wzrostu cen energii. Instalacja PV według nowych przepisów może się opłacić lecz nie jest inwestycją dla osób liczących na szybki zwrot zainwestowanego kapitału.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij