Nowelizacja ustawy o OZE

11 dni od wejścia ustawy o OZE ministerstwo gospodarki przedstawiło projekt nowelizacji.

Najlepiej świadczy to, o jakości tworzonego w Polsce prawa. Choć mowa tu o projekcie pewien kierunek zmian może być dla wielu osób istotny w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Pierwszą z kluczowych zmian jest nowy zapis w art. 39 w myśl, którego osoby korzystające z jakiejkolwiek formy wsparcia inwestycyjnego np. programu PROSUMENT nie będą mogły otrzymać stawek gwarantowanych.
Drugą zmianą jest sposób przyznawania stawek. Nie będą one przyznawane automatycznie, lecz na podstawie wniosku składanego w URE przed pierwszym wprowadzeniem energii do sieci. Oznacza to, że instalacje wykonane obecnie, lecz nieprzyłączone będą miały szansę na objęcie systemem stawek gwarantowanych.
Trzecią kluczową zmianą jest limit energii kupowanej w ramach stawek gwarantowanych dla PV 950 kWh/kW powyżej tego limitu energia nie będzie skupowana nawet po minimalnej cenie energii.
Czwartą zmianą jest wysokość stawek powiązana z nakładami inwestycyjnymi. Dla Instalacji PV o mocy do 3 kW wysokość stawek jest określona na poziomie od 0,64 zł/kWh – 0,75 zł/kWh dla instalacji o mocy 3-10 kW wysokość stawek jest określona na poziomie od 0,49 zł/kWh – 0,65 zł/kWh. Otrzymanie stawki wyższej niż minimalne będzie wymagało przedstawienia analizy ekonomicznej przedsięwzięcia.

Tak, więc po pięcu latach prac nad ustawą telenowela legislacyjna zaczyna się od nowa.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij