Mikroinstalacja fotowoltaiczna – formalności, dotacje, cena sprzedaży energii

FORMALNOŚCI, DOTACJE, CENY SPRZEDAŻY

Zmiana prawa oraz zbliżający się program dotacji w programie Prosument sprawia coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi. Z jakimi formalnościami oraz korzyściami muszą liczyć się osoby prywatne oraz prawne (firmy).

Firma
Osoba prywatna
Koncesja
Wymagana
Niewymagana do 40 kW
Dotacja w ramach programu prosument NFOŚiGW
Brak możliwości otrzymania
Możliwość otrzymania do 40 % wartości instalacji (po odliczeniu kosztów efektywnie ok 25%)
Przyłączenie do sieci
Bezpłatne do 40kW – koszty w pełni ponosi zakład energetyczny
Bezpłatne do 40kW – koszty w pełni ponosi zakład energetyczny
Cena sprzedaży energii
Ustalona ustawowo, jako cena energii z poprzedniego roku ok. 0,2 zł/kWh
Ustalona ustawowo, jako 80% ceny energii z poprzedniego roku ok. 0,16 zł/kWh
Zielone certyfikaty
Przysługują – dodatkowy przychód ok 0,2 zł/kWh
Nie przysługują
Odliczenia podatkowe
Możliwość odliczenia podatku VAT od wartości brutto instalacji oraz obniżenie podstawy opodatkowania amortyzując instalację.
Brak możliwości odliczenia
Opodatkowanie wyprodukowanej energii
Opodatkowanie na zasadach ogólnych wyprodukowanej energii VAT + podatek dochodowy po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu.
Brak podatku VAT, Konieczność zapłaty podatku dochodowego od uzyskanych przychodów na zasadach ogólnych – brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Podsumowując:

  • wykonując mikroinstalację jako firma więcej zyskamy na sprzedaży energii jednak konieczne jest uzyskanie koncesji co wiąże się z większą liczbą formalności. Firmy nie mogą skorzystać z dotacji w ramach programu Prosument NFOŚiGW (nie wyklucza to innych dotacji)
  • wykonując mikroinstalację jako osoba prywatna uzyskamy bardzo niską stawkę odsprzedaży energii jednak od strony formalnej bardzo łatwo przyłączyć taką instalację.

 

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij