Istotne zmiany w programie PROSUMENT

 Od pierwszego sierpnia 2015 roku wchodzą w życie zmienione zasady w funkcjonowaniu programu PROSUMENT. W zdecydowanej mierze kierunek zmian jest pozytywny. W przypadku systemów fotowoltaicznych zmianie ulega maksymalna wysokość wsparcia dla instalacji o mocy do 5 kW która została zmniejszona do 7 000 zł/kWp, dla instalacji o mocy powyżej 5kW do 40 kW wysokość kosztów została zmniejszona do 6 000 zł/kWp.

W zakresie wymagań technicznych dla systemów fotowoltaicznych szczególnie korzystna jest likwidacja niejasnego a obligatoryjnego wymogu stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowego w instalacjach PV. Dobrą zmianą jest także uzależnienie od decyzji projektanta zastosowanie ochrony odgromowej oraz przepięciowej. Modyfikacja wymogu daje obecnie możliwość dostosowania przyjętej ochrony w zależności od poziomu ryzyka oraz warunków instalacyjnych.

Również w przypadku wymogów w zakresie uprawnień osoby sporządzającej projekt instalacji nastąpiła liberalizacja wymagań w myśl, której dokumentacja projektowa może być wykonana także przez osoby posiadające ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Jest to korzystna informacja dla branży gdyż pozwoli zakończy obecną sytuację, w której projekt formalnie jest wykonywany a często tylko podpisywany przez projektanta z uprawnieniami do projektowania. Tajemnicą poliszynela jest, że wymóg ten powodował, sytuację, w której dokumentacja projektowa była wykonywana seryjnie i zdalnie przez projektanta, który nie dokonywał wizji lokalnej i optymalizacji projektu. Umożliwienie przygotowania dokumentacji certyfikowanemu instalatorowi, który często ma bezpośredni kontakt z inwestorem pozwoli na lepszą optymalizację instalacji.

W nowym programie priorytetowym postawiono wymóg, aby montaż instalacji był wykonywany jedynie przez instalatorów z posiadających ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Z jednej strony jest to ograniczenie dostępu do wykonywania instalacji w stosunku do pierwotnej wersji programu z drugiej strony obecne niewielkie doświadczenie wielu instalatorów w zakresie montażu elektrowni PV sprawia, że wiele elektrowni jest wykonywanych błędnie. Wymóg certyfikacji powinien przełożyć się na wzrost, jakości montowanych instalacji.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij