Diody bocznikujące i ich wpływ na wydajność paneli PV

Obecnie dostępne panele fotowoltaiczne posiadają zazwyczaj 3 diody bocznikujące połączone równolegle z łańcuchem 20-24 ogniw. Konsekwencją takiej budowy jest niezależna praca każdego z 3 fragmentów panelu, która nabiera znaczenia w przypadku pojawienie się zacienień. Większa liczba diod jest korzystniejsza pod kątem maksymalizacji uzysku energii z panelu fotowoltaicznego. W przypadku jego punktowego zacienienia wyłączeniu ulega tylko jeden łańcuch a nie cały panel.

diody_m

Grafika obrazująca skutek zacieniania liściem fragmentu panelu fotowoltaicznego.

W przypadku panelu z jedną diodą bocznikującą nawet punktowe zacienienie jednego ogniwa powstałe w wyniku przyklejenia się liścia czy ptasiej kupy powoduje wyłączenie z pracy całego panelu. Z kolei w przypadku konstrukcji z trzema diodami punktowe zacienienie powoduje jedynie częściowy ok 33% spadek mocy.

Oprócz liczby diod często znaczenia nabiera sposób montażu samego panelu zwłaszcza, gdy nie możemy wyeliminować pojawiających się okresowo zacienień.

diody1_m

Wpływ ustawienia panelu PV na pojawiające się zacienienie od wschodu lub zachodu.

W przypadku, gdy element zacieniający może pojawić się od wschodu lub zachodu paneli PV korzystniejsze jest ustawienie pionowe paneli (o ile łańcuchy ogniw są łączone pionowo) W takim układzie pojawienie się cienia na panelu będzie powodować spadek mocy w poszczególnych sekcjach a nie całym panelu.

Instalując panele fotowoltaiczne w polskich warunkach klimatycznych należy wziąć pod uwagę okresowo pojawiający się czynnik zacieniający, jakim jest śnieg.

diody2_m
W przypadku ustawienia paneli pionowo instalacja nie będzie produkować żadnej energii do czasu całkowitego stopienia się śniegu.

diody3_m

Przy układzie poziomym instalacja będzie sukcesywnie rozpoczynać pracę wraz z topieniem się śniegu i jego przesunięciem w dół paneli.

Źródło:
Autor – Bodgan Szymański
Solaris – odnawialne źródła energii blog

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania statystyk jak i zapewnieniu najwyższej jakości usługi. Możesz określić warunki dostępu i przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce. Zapoznaj się z nasza polityka cookies.

Zamknij